آخرین نوشته‌ها

دسته‌بندی نشده

اهمال‌کاری

شناخت اهمال‌کاری ناشی از اضطراب اهمال‌کاری چیست؟ اهمال کاری به معنای به تعویق انداختن عمدی کارهایی که باید انجام دهیم است. انواع اهمال‌کاری اهمال‌کاری رفتاری: تاخیر یا فرار از انجام

دسته‌بندی‌ها

اختلالات روانشناسی
7
مهاجرت
5
روابط عاطفی
4
رویکردهای درمانی
3

گفته‌های روانشناسان

قبل از آنکه تشخیص دهید دچار افسردگی هستید یا اعتماد بـه نفس پایینی دارید؛ خاطرجمعی حاصل کنید کـه توسط، یک مشت عوضی محاصره نشده اید!! فروید
چه اهمیتی دارد چند نفر عاشق داشته باشی اگر هیچ کدام از آن ها به تو تمام جهان را ندهد؟ ژاک لاکان
هر چيزي كه ما را خشمگين مي سازد، مي تواند ما را به خودآگاهي و شناخت بهتر خودمان هدايت كند. یونگ