رویکردهای درمانی

رویکردهای درمانی

آزادی، انتخاب و روانکاوی

به طور کلی، روان­‌درمانی کمک کردن به آدمیان برای سازگاری و حل گستره­‌ی وسیعی از اختلالات روانی و دشواری‌های هیجانی است. این کمک­‌رسانی از طریق گفت‌وگوی انسانی انجام می­‌شود. رویکردهای