مهاجرت

مهاجرت

چالش‌ها و راهکارهای سازگار شدن با کشوری که به آن مهاجرت کرده‌اید!

چالش‌هایی که مهاجرین ایرانی در کشورهای غربی با آن مواجه هستند می‌تواند باعث برخی از مشکلات و مسائل در زندگی روزمره آن‌ها شود. برای مدیریت و سازگاری با این مشکلات،
مهاجرت

ارزیابی انتقادی فرهنگ­‌پذیری مهاجران: به سوی یک مدل ضداستثماری مددکاری اجتماعی برای مهاجران بزرگسال در یک جامعه تکثرگرا

یکی از اهداف مددکاری اجتماعی[1] از قرن 19 کمک به مهاجران برای ادغام[2] راحت­‌تر درون جامعه هدف بوده است. اما از ابتدای شکل­‌گیری این رشته، یک مدل یا رویکرد اساسی